Contractoptimalisatie en inkoop

Aan de hand van de huidige installaties, contracten en de organisatie voeren wij een analyse uit. Dit levert een concreet actieplan op voor de kostenreductie en kwaliteitsverbetering van het onderhoud.

Verder naar contractoptimalisatie en inkoop

Contract en leveranciersmanagement

Contract en leveranciersmanagement is het proces waarbij contractafspraken eenduidig worden vastgelegd en beheerd, waarbij de kwaliteit continu wordt bewaakt. Hierdoor worden contracten optimaal benut en ontstaat een goede samenwerking met leveranciers.

Verder naar contract en leveranciersmanagement

Onderhoudsaudit en technische inspecties

Iedere gebouweigenaar heeft als taak en verantwoordelijkheid te zorgen voor veilige en goed functionerende technische voorzieningen. Het is bewezen dat de kwaliteit van werkzaamheden sterk verbetert indien de uitvoering hiervan periodiek wordt gecontroleerd.

Verder naar onderhoudsaudit en technische inspecties

Copyright © 2018 - Positif BV Website door Webflo