• Beoordeling kwaliteit uitgevoerd onderhoud
 • Wettelijke inspecties: SCIOS - NEN 3140
 • Beoordeling noodzaak vervanging installatie
 • Troubleshooting
 • NEN 2767 conditiebepaling
 • Opstelling MJOP

Onderhoudsaudit en technische inspectie

Iedere gebouweigenaar heeft als taak en verantwoordelijkheid te zorgen voor veilige en goed functionerende technische voorzieningen. Het is bewezen dat de kwaliteit van werkzaamheden sterk verbetert indien de uitvoering hiervan periodiek wordt gecontroleerd.

Positif verzorgt onafhankelijke inspecties en audits voor u, afgestemd op uw specifieke situatie. Naast de volledige rapportage leveren wij een duidelijke managementsamenvatting met conclusies en concrete aanbevelingen.

Redenen onderhoudsaudit en technische inspectie:

 • Onvoldoende inzicht onderhoudskwaliteit
 • Wettelijke verplichtingen, normen en richtlijnen
 • Borging veiligheid
 • Klachten en complexe storingen
 • Beoordeling noodzaak technische vervanging

Specialisatie Positif:

 • SCIOS-inspecties (gasleidingen en collectieve cv-installaties)
 • NEN 3140
 • NEN 2767
 • Luchtbehandeling (o.a. klimaatklachten)
 • Mechanische ventilatie
 • Rookgaskanalen
 • Cv-installaties
 • Overige gebouwgebonden installaties
 • Legionella

Wat levert dit op:

 • Borging kwaliteit, veiligheid en naleving wettelijke normen en richtlijnen
 • Langere levensduur installaties
 • Verlaging financiële risico’s en veiligheidsrisico’s
 • Inzicht in onderhoudsprestaties
 • Beter kunnen sturen op output (PLAN-DO-CHECK-ACT)

Positif ontzorgt u ook bij de contract en leveranciersmanagement en de contractoptimalisatie en inkoop

Copyright © 2018 - Positif BV Website door Webflo