• Contractbeheer
 • Inrichten regieorganisatie
 • Monitoren en bewaken uitvoering
 • Managementinformatie
 • Prestatiebeoordeling

Contract en leveranciersmanagement

Contract en leveranciersmanagement is het proces waarbij contractafspraken eenduidig worden vastgelegd en beheerd waarbij de kwaliteit continu wordt bewaakt. Hierdoor worden contracten optimaal benut en ontstaat een goede samenwerking met leveranciers.

Het aantal taken en verantwoordelijkheden van gebouwbeheerders neemt nog steeds sterk toe. Om de regierol als opdrachtgever goed in te vullen is goede coördinatie en sturing noodzakelijk. Dit is de reden dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor het inrichten van een regieorganisatie. Het contract en leveranciersmanagement worden hierbij uitbesteed.

Belangrijke meerwaarde van Positif in contract en leveranciersmanagement zijn:

 • Expert advies gebouw- en installatieonderhoud
 • Gegarandeerd onafhankelijk
 • Wij ontzorgen echt

Redenen contract en leveranciersmanagement:

 • Onvoldoende inzicht contractuele afspraken
 • Leveranciersprestaties zijn niet inzichtelijk
 • Goede managementinformatie ontbreekt
 • Te hoge exploitatie- en/of investeringskosten
 • Sturen op output en kwaliteit is moeilijk

Wat levert dit op:

 • Goed georganiseerd contractbeheer
 • Actief kunnen sturen op kwaliteit en leveranciersprestaties
 • Goede managementinformatie
 • Goede samenwerking met leveranciers
 • Optimalisatie van exploitatiekosten en investeringskosten

Positif ontzorgt u ook bij de contractoptimalisatie en inkoop en onderhoudsaudit en technische inspectie

Copyright © 2018 - Positif BV Website door Webflo