• Inventarisatie en analyse
 • Bepalen strategie uitbesteding en inkoop
 • Opstellen programma van eisen
 • Begeleiden van aanbestedingen
 • Contracteren en implementeren

Contractoptimalisatie en inkoop

Aan de hand van de huidige installaties, contracten en organisatie voeren wij een analyse uit. Dit levert een concreet actieplan op voor  kostenreductie en kwaliteitsverbetering van het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties.

Positif stelt een programma van eisen op, specifiek afgestemd op uw organisatie. Op basis hiervan voeren wij een transparante, prestatiegerichte aanbesteding voor u uit.

Kwaliteit en kostenreductie zijn de pijlers van het optimalisatieproces.

Implementatie is een kritische succesfactor. Positif begeleid na ondertekening van het klantspecifieke onderhoudscontract deze implementatie voor u.

Redenen contractoptimalisatie:

 • Te hoge onderhoudskosten
 • Ontbreken van goede managementinformatie
 • Hoge beheerlast
 • Onderhoudscontracten niet goed afgestemd op werkprocessen
 • Onvoldoende regie opdrachtgever

Ingrediënten contractoptimalisatie:

 • Juiste uitbestedingsstrategie
 • Klantspecifiek onderhoudscontract
 • Prestatiegerichte aanbesteding
 • Goede implementatie

Wat levert dit op:

 • Verbetering van de klanttevredenheid
 • Reductie totale onderhoudskosten
 • Efficiënt en effectief contractbeheer
 • Duidelijke afspraken met klanten en leveranciers
 • Versterking regierol opdrachtgever

Positif ontzorgt u ook bij de contract en leveranciersmanagement en onderhoudsaudit en technische inspectie

Copyright © 2018 - Positif BV Website door Webflo